PAMERAN

BIL. NAMA SYARIKAT LOGO NO. TAPAK PAMERAN
81. ANN JOO STEEL BERHAD 100
82. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 101-102
83. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) 103
84. UNIVERSITI MALAYA (UM) 104
85. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) 105
86. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM) 106
87. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 107
88. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) 108
89. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) 109
90. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) 110
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12>
 Pendaftaran syarikat dan pencari kerja

Syarikat yang menawarkan temuduga terbuka

Program karnival

Maklumat gerai niaga

Penginapan