BORANG PENEMPAHAN PENGINAPAN KOLEJ UPM
KARNIVAL KERJAYA KEBANGSAAN 2007

   NAMA
 
   NO. KAD PENGENALAN/PASSPORT   (cth: 801111015555/A123456)
   NO. HP  
   KOLEJ   KOLEJ 12,14,15 dan 16
   PESERTA
   LELAKI PEREMPUAN
   JUMLAH BILIK  
   BIL. HARI  
  TARIKH MASUK