TENTATIF PROGRAM

26 Julai 2007 :: 27 Julai 2007 :: 28 Julai 2007 :: 29 Julai 2007

Perkara Program Masa Tempat
Pameran Kerjaya
26 – 29 Julai 2007
8:00 pagi - 5:00 petang Dewan Besar, PKKSSAAS, UPM
PERASMIAN NCC07
PERASMIAN NCC07
Dirasmikan oleh : Y.A.B Dato´ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia
9.00 – 11.30 pagi Panggung Percubaan, UPM
Ceramah Peluang Melanjutkan Pelajaran  
Program Pengajian Siswazah Ijazah Lanjutan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Penceramah : Prof. Dr. Ismail Saheh
11.30 pagi – 12.00 tgh Pentas Dewan Besar, PKKSSAAS, UPM
 
Pembelajaran D1 & Pasca Siswazah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Penceramah : Prof. Dr. Abu Abdullah & Prof. Dr. Hj. Taib Dora
12.30 tgh – 1.00 petang
Program Pengajian Siswazah dan PraSiswazah oleh Universiti Putra Malaysia (UPM)
1.30 – 2.00 petang
 
Ceramah Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kep) Kimia & Proses dan Ijazah Sarjana Kejuruteraan Kimia di Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Penceramah : Prof. Madya Dr. Ayub Md. Som
Fakulti Kejuruteraan Kimia
2.30 – 3.00 petang
 
Postgraduate & Research Oppotunities di Universiti Teknologi PETRONAS
Penceramah : Assoc. Prof. Ir. Dr. Ibrahim Kamaruddin
Director, Postgraduate Studies


Bahagian Latihan (Jabatan Perkhidmatan Awam)
Penceramah : En. Eddy Sahrizan Rusli
3.30 – 4.00 petang
UniMAP dan Alam Kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Penceramah : En. Mohamad Shaiful Ashrul Ishak
4.30 – 5.00 petang
Ceramah Persediaan Temuduga
Cik Fauziah Hanim Ahmad Shaari
Tajuk: Penulisan Resume
3.00 – 4.00 ptg
Ceramah IKON
IKON – Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Muhamad Ali Hashim
Ketua Pegawai Eksekutif
Johor Corporation Sdn. Bhd. (JCorp)
Tajuk : "PERANAN IPTA DALAM PERBENTUKAN USAHAWAN"
2.30 – 4.30 petang Dewan Persidangan Ideal, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi, UPM
Siaran Langsung AL-KULIYYAH TV3  
PANEL :
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah
(Naib Canselor UPM)


Dr. Amini Amir Abdullah
(Pengarah Pusat Islam UPM)


En. Mohammad Nurulikhsan Mohd Yunus
(Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UPM)


Tajuk : "TAMAT KULIAH"
3.00 – 6.00 petang Panggung Percubaan, UPM
 Pendaftaran syarikat dan pencari kerja

Syarikat yang menawarkan temuduga terbuka

Program karnival

Maklumat gerai niaga

Penginapan